درس علوم واحد کار تدارکات جشن پایه دوم

photo_2017-05-21_00-14-53 photo_2017-05-21_00-14-58

جشن عبادت دانش آموزان عزیز پایه سوم

photo_2017-05-21_00-12-12 photo_2017-05-21_00-12-15 photo_2017-05-21_00-12-17 photo_2017-05-21_00-12-20 photo_2017-05-21_00-12-23 photo_2017-05-21_00-12-25 photo_2017-05-21_00-12-30 photo_2017-05-21_00-12-34 photo_2017-05-21_00-12-38 photo_2017-05-21_00-12-43 photo_2017-05-21_00-12-45 photo_2017-05-21_00-12-56

زنگ کاردستی پایه پیش دبستان

photo_2017-05-21_00-10-42 photo_2017-05-21_00-10-45

برگزاری مراسم ایام فاطمیه با همکاری دانش آموزان عزیز و اولیا گرامی

photo_2017-05-21_00-08-43 photo_2017-05-21_00-08-45 photo_2017-05-21_00-08-50 photo_2017-05-21_00-08-53 photo_2017-05-21_00-08-56 photo_2017-05-21_00-09-01 photo_2017-05-21_00-09-04 photo_2017-05-21_00-09-07 photo_2017-05-21_00-09-11

کلاس اولی ها میتونن بنویسن بهار – آناهیتا و هلیا

photo_2017-05-21_00-06-49 photo_2017-05-21_00-06-52 photo_2017-05-21_00-06-56 photo_2017-05-21_00-07-02 photo_2017-05-21_00-07-05

حضور جناب آقای دکتر سلطانی در مدرسه جهت معاینه دندان دانش آموزان عزیز

photo_2017-05-21_00-05-44 photo_2017-05-21_00-05-46 photo_2017-05-21_00-05-49

فرشته های پایه اول میتونن بنویس کیانا

photo_2017-05-21_00-04-44 photo_2017-05-21_00-04-49 photo_2017-05-21_00-04-51 photo_2017-05-21_00-04-54