بایگانی ‘ورزش’

انجام دادن ورزش به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش

IMAG0402

IMAG0404

اهمیت ورزش

آثار فردی ورزش

ورزش، بر جنبه های گوناگون فرد اثرمی گذارد. حرکات ورزشی، از یکسو قدرت و توانایی جسمانی ورزشکار را افزایش می دهد و از سوی دیگر، باعث سلامت بدن انسان می شود؛ نعمتی که به تعبیر  امام علی علیه السلام از زیادی مال بهتر است. ورزش همچنین به تعادل جسم و جان آدمی میانجامد.

آثار روانی ورزش

ورزش، همان طور که بر جسم آدمی تأثیر می گذارد، بر روح و روان او هم تأثیر دارد. یکی از نتایج مفیدورزش بر روی شخصیت افراد، افزایش اعتماد به نفس است. ورزشکاران موفق، خود ساخته بوده و در برابر

 مشکلات، مقاوم تر هستند. از دیگر نتایج روانی ورزش، افزایش شور و نشاط ورزشکار و امید به آینده اوست. آدمی، با ورزش کمتر به دام وسوسه و گناه می افتد و به عادت های زشت، مثل اعتیاد دچار

نمی شود. از دیگر آثار روانی ورزش، ویژگی ضدّ خمودگی و افسردگی آن است. ورزش، ورزشکار راسرزنده ساخته و او را در برابر دلمردگی بیمه می کند.

آثار اجتماعی ورزش

انسان، موجودی است که فقط با زندگی جمعی به سلامت به مقصد می رسد و فرد گرایی و انزواطلبی، با ذات او در تضاد است. برای رسیدن به این روح جمعی و همبستگی عمومی، راه های مختلفی وجود

دارد. یکی از این راه ها، ورزش کردن است. ورزش، موجب گسترش روابط گروهی می شود. در ورزش های گروهی، بدون هماهنگی و دوری از خودخواهی، نمی توان به موفقیت رسید و این خود باعث

تقویت روح جمع خواهی افراد می شود. همچنین، ورزش موجب گسترش حس یکرنگی و همگرایی در افراد می گردد. برای تیم شدن و تشکیل گروه منسجم ورزشی، باید از خود گذشت و «من»ها را به «ما»

 تبدیل کرد.                                        

ورزش و سلامتی

نرمش

      

   ورزش صبحگاهی در شروع فعالیت آموزشی مدارس می تواند عامل مهمی درایجاد نشاط وشادابی وتامین سلامت جسم وروح دانش‌آموزان باشد. این برنامه با توجه به ویژگیهای خاص دختران در ۳ بخش گرم‌کردن، پیاده کردن هدف وبازگشت به حالت اولیه طراحی می‌شود.

 

«گروه آموزشی یزدانمهر»

تست

نکات آموزنده ورزشی

 

بهتر از دارایی فراوان ،تندرستی است.

 پیامبر اکرم (ص)

             به من تن سالم و قوت و نیرو در بدن عنایت فرما.

       امام سجاد(ع)

امر به ورزش امر به معروف است .

در ورزش قهرمانی مهم نیست اخلاق قهرمانی مهم است.

    امام خمینی (ره)

      

ورزش و تربیت بدنی جزء عملی تعلیم و تربیت است.

           امام خمینی(ره)