بایگانی اردیبهشت, ۱۳۹۴

برگزاری جشن به مناسبت هفته معلم

20150429_110126

20150429_104739

20150429_103954

 

گروه آموزشی یزدانمهر

روز معلم مبارک

vروز معلم

دبستان غیر دولتی یزدانمهر

برگزاری سفره سلامت

20150415_110238

20150415_111605

20150415_115402

20150415_110500

«گروه آموزشی یزدانمهر»

اردوگاه هفت اقلیم

باغ 2

باغ 1

باغ 3

باغ 4

تاریخ برگزاری اردو:۹۴/۰۲/۱۶

مهلت ثبت نام: تا تاریخ ۹۴/۰۲/۰۸