برنامه های اجرا شده به مناسبت یلدا در دبستان یزدانمهر

تماشای نماش یلدا

photo_2015-12-26_10-12-55

photo_2015-12-26_09-52-09

photo_2015-12-26_09-54-15

اردوی تفریحی ۱ روزه  در قصر بازی

photo_2015-12-26_09-59-55

photo_2015-12-26_10-12-51

برگزاری مسابقه کاردستی  یلدا

photo_2015-12-26_09-54-37

photo_2015-12-26_09-53-10

اهدا جوایز به دانش آموزان برگزیده

photo_2015-12-26_09-55-11

اهدا کاردستی یادگاری یلدا

photo_2015-12-26_09-56-50

photo_2015-12-26_09-52-35

photo_2015-12-26_09-53-39

اضافه کردن نظر