برگزاری مراسم ایام فاطمیه با همکاری دانش آموزان عزیز و اولیا گرامی

photo_2017-05-21_00-08-43 photo_2017-05-21_00-08-45 photo_2017-05-21_00-08-50 photo_2017-05-21_00-08-53 photo_2017-05-21_00-08-56 photo_2017-05-21_00-09-01 photo_2017-05-21_00-09-04 photo_2017-05-21_00-09-07 photo_2017-05-21_00-09-11

اضافه کردن نظر