برترین های دبستان

دانش آموزان برتر پایه اول الف:(سارینا نوبخت،بیتا آبروزن،مهدیا نیکویی،غزل فرزانه،هلیا مهری پور) پایه اول ب:(کتایون زبردست،هنگامه لطیفی،وصال تحریری،فاطمه حسنی،صبا مودب) پایه دوم:(فاطمه علیزاده،آریانا شیرین،ماهک کمالی،فاطمه خداجو،هستی جهان رخشان،) پایه سوم:(یگانه علیپور،نرگس دوست صفت،آوا غمگسار،ستایش باقرصفت،فاطیما ظفری) پایه چهارم:(فاطمه حسین زاده،هدیه شعبانی،آتنا صبح خیز) پایه پنجم:(هنگامه لطیفی،هانیه صداقت،زهرا گلبرگ) پایه ششم:(ایران آزاد ،مائده رضاپور) آفرین به شما فرشته های زمینی هدیه ما به شما: cveta-204

اضافه کردن نظر