ورزش و سلامتی

نرمش

      

   ورزش صبحگاهی در شروع فعالیت آموزشی مدارس می تواند عامل مهمی درایجاد نشاط وشادابی وتامین سلامت جسم وروح دانش‌آموزان باشد. این برنامه با توجه به ویژگیهای خاص دختران در ۳ بخش گرم‌کردن، پیاده کردن هدف وبازگشت به حالت اولیه طراحی می‌شود.

 

«گروه آموزشی یزدانمهر»

اضافه کردن نظر