متولدین آبان ماه

ستایش باقر صفت (پایه چهارم)  آتنا صبح خیز(پایه پنجم)

گلهای زیبا برایتان دعا می کنیم ، که مزرعه ی زندگی تان
همواره پر از محصول موفقیت و بردباری باشد

تولدتان مبارک

tavalod

اضافه کردن نظر