متولدین آذر ماه

پرنیا پر نهاد ،نارگل قوتی،سیده روژان حقدوست،روژینا وخشوری(پیش دبستانی)

آلما پور حضرت ( پایه اول)  بیتا آبروزن ،فاطمه رضا نژاد ،سما داودی(پایه دوم)

آلاله خوش خلق(پایه سوم)

با یا قاسمی (پایه چهارم)

**************************************************

الهی جاده زندگیتان هموار

آسمان چشمانتان صاف و

دریای دلتان همیشه آرام و زلال باشد

تولدتان مبارک

tavalod

اضافه کردن نظر