دانش آموزان برتر ۳ ماه اول سال تحصیلی۹۴-۹۳

کلاس اول

مهر :خیزران رستمی-نیوشا رضوی-یاسمن درویش راه رو

آبان:نیلوفر شریف زاده-محدثه رجا م‍ژدهی-کیانا بیلدار

آذر:رومینا امینی-سوگند دلیر مژدهی-النا عبدالله پور

 

کلاس دوم (الف)

مهر:سارینا نوبخت-بیتا آبروزن-سنا ایرانی-وصال تحریری

آبان:هلیا مهری پور-هدیه پور علی-فاطمه خوش رفتار-دینا اسدی پور

آذر:مهدیا نیکوئی-آیدا مرادمن-آوا ازدو-یاسمن رستمی

کلاس دوم (ب)

مهر:فاطمه رضا نژاد-موژان ازدو-ترلان یوسفی

آبان:حسنا نادری-فاطمه حسنی-النا لطیفی

آذر:نهال علیزاده-طاهره پور حسینی-صبا مودب

 

کلاس سوم

مهر:آریانا شیرین صف سری-ماهک قنبری نیا-هستی جهان رخشان-زهرا وطن دوست

آبان:طهورا خدادادی-عسل بابائی-حدیث تمیزکار-فاطمه کاتب

آذر:آناهیتا توانایی-آلاله خوش خلق-فاطمه علیزاده-آیلین رخشانی

کلاس چهارم

مهر:یگانه علیپور-فاطمه فلاح پور

آبان:آیناز نگاه-ستایش باقرصفت

آذر:تینا زدوار-یاسمن قنبری

کلاس پنجم

مهر:فاطمه حسین زاده-آتنا صبح خیز-هدیه شعبانی

آبان:فاطمه حسین زاده-آتنا صبح خیز-هدیه شعبانی

آذر:فاطمه حسین زاده-آتنا صبح خیز-هدیه شعبانی

کلاس ششم

مهر:هنگامه لطیفی

آبان:هنگامه لطیفی-هانیه صداقت-هستی منیری-پریچهر محمودی-زهرا گلبرگ

آذر:هنگامه لطیفی-هانیه صداقت-هستی منیری-زهرا گلبرگ-شیدا اندکی

اضافه کردن نظر