متولدین ماه بهمن

                                                            پریماه صفری (پیش دبستانی)

فاطمه عبدالله پور (پایه اول)

فاطمه خوش رفتار،کتایون زبردست (پایه دوم)

هستی جهان رخشان(پایه سوم)

آیناز نگاه ،آوا غمگسار(پایه چهارم)

هانیه صداقت ،زهرا گلبرگ ،هستی منیری(پایه ششم)

 

الهی جاده زندگیتان هموار، آسمان چشمانتان صاف و دریای دلتان همیشه آرام و زلال باشد

تولدتان مبارک

 

58901460574808326577

 

اضافه کردن نظر