دهه فجر، خوش آمدی که بامقدمت،

عطرآزادی به جای بوی باروت در فضای ‏میهن

اسلامی‏مان پیچید. قفس‏ها شکسته شد و نفس‏ها  

  از زندان سینه‏ ها رهایی یافت.

*دهه فجرمبارک*

اضافه کردن نظر