بازدید دانش آموزان از اداره پست و انواع تمبرها

20150303_093055

 

20150303_090025

 

 

20150303_095404

 

اضافه کردن نظر