اهداف

اهداف  دبستان یزدانمهر

در راستای رسالت و ماموریت آموزش و پرورش و جهت دهی به رشد همه جانبه دانش آموزان  اهداف گروه آموزشی دبستان یزدانهر به شرح زیر می باشد:

«تلاش بر این است که همه افرادی که در این مجموعه در تعلیم و تربیت دانش آموزان نقشی بر عهده دارند به گونه ای اقدام نمایند که تا پایان دوره تحصیلی (۶ ساله)دستیابی دانش آموزان به اهداف تعیین شده ممکن باشد.»

اعتقادی:

اصول دین را می داند و به آن معتقد است.-۱

۲-خداوند را دوست دارد و اورا بهترین یاور و کمک می داند.

۳-  با زندگی انبیای اولوالعزم به ویژه نبی اکرم (ص) و معصومین تا حدودی آشناست و آنان را دوست دارد.

۴- با معنای معاد آشناست  و می داند که انسان در کارهایی که انجام می دهد نزد خداوند پاسخگو است.

۶- قرآن را از رو میخواند و با ترجمه برخی از سوره ها آشنایی داشته و از حفظ می خواند.

۷- ترجمه بعضی از احادیث ساده را می داندد.

۸-نماز های واجب را با رغبت می خواند(برای دختران).

۹- احکام مرحم و نامرحم را می شناسد و احکام مربوط را رعایت می کند.

۱۰-با مسائل مربوط به سن تکلیف و تقلید آشناست و احکام مربوط را در حد ضرورت می داند  و به آن عمل میکن (برای دختران).

۱۱- با حلال و حرام آشنا است و احکام مربوط را در حد ضرورت رعایت میکند.

۱۲-زمان ها ومکان های مقدس و مهم را می شناسد.

اخلاقی:

۱-راستگوو امین است.

۲-مودب و مهربان است.

۳-به عهدخود پایبند است.

۴-مظاهر حیا و عفت در او آشکار است.

۵-احترام به بزرگتر ها را وظیفه خود می داند و به نظرات آن ها توجه میکند.

۶- از والدین اطاعت میکند.

۷-شجاع و صبور است.

۸-تمیز است و پاکیزگی را دوست دارد.

۹-تکالیف شخصی روزانه خود را شخصا انجام میدهد.

۱۰-برای رسیدن به موفقیعت پشتکار دارد و تلاش می کند.

۱۱-امیدوار و با نشاط است و از مواجهه با مشکلات نمی هراسد.

۱۲-ظاهری آراسته دارد.

 ۱۳-خطا و اشتباه دیگران را در مورد خود می بخشد .

۱۴-برای رفتار های خود با دیگران دلیل دارد.

۱۵-در ارتباط با دیگران از کلمات محبت آمیز و دوستانه استفاده می کند.

۱۶- برای انجام کارهای خود دوستانش را به زحمت نمی اندازد.

۱۷-به همکلاسان و همسالان خود در انجام وظایف یادگیری کمک می کند.

۱۸- در برابر رفتارهای نا پسند خود پوزش خواسته و رفتار خود را اصلاح می کند.

۱۹- نظم و انظباط را در خانه ،مدرسه و اجتماع رعایت می کنئد.

علمی و آموزشی:

۱-نسبت به شناخت پدیده ها کنجکاو است.

۲- در فکر کردن،شنیدن ،گفتن و بیان مقصود ،خواندن و نوشتن و حساب کردن مهارت کافی دارد.

۳- با زبان فارسی آشنایی دارد و می تواند از کتاب و روزنامه استفاده کند.

۴- به اهمیت و ارزش اطلاعات و اطلاع رسانی در زندگی آگاه است.

۵- ارزش علم را در انجام درست کارها تا حدی می داند.

۶- مهارت های اولیه برای زندگی در جامعه را کسب کرده است.

۷- با نحوه یادگیری خود تا حدودی آشناست.

۸-به مطالعه کتاب علاقه مند است.

فرهنگی و هنری:

۱-به زیبایی طبیعت توجه دارد و هماهنگی آن را دوست دارد.

۲-در زمینه هایی هنری از زیبایی در پدیده های طبیعی الگو می گیرد.

۳- از مشاهده آثار هنری لذت می برد.

۴-ذوق و خلاقیت هنری خود را در انجام فعالیت ها نشان می دهد.

۵-با برخی از آثار معروف هنری آشنا است.

۶- به خواندن اشعار و قصه های مناسب علاقه مند است.

۷- برخی از آداب فرهنگی و اجتماعی اسلامی-ایرانی را می داند و برای آن ها ارزش قائل است.

اجتماعی:

۱-وظایف خود را در مقابل خانواده،دوستان و همسایگان  می داند.

۲-اعضای خانواده خود را دوست می دارد و در انجام کارها به آن ها کمک میکند.

۳- به معلمین و اولیای مدرسه احترام می گذارد.

۴- به حق خود قانع است و حقوق دیگران را رعایت می کند.

۵- برای به دست آوردن حق خود از راه  های  درست تلاش می کند.

۶-همکلاس های خود را دوست دارد و به آن ها کمک میکند.

۷- همکاری با دیگران را دوست دارد.

۸-در بازی ها و فعالیت های گروهی شرکت میکند.

۹-مقررات مدرسه را می داند و به آن ها عمل می کند.

۱۰- به رعایت مقررات اجتماعی علاقه نشان می دهد.

۱۱-آداب سخن گفتن را رعایت می کند.

۱۲- خدمت کردن به میهن و مردم خود را دوست دارد.

۱۳-به انجام وظایف و مسئولیت هایی که بر عهده او می گذارند،پایبند است.

۱۴-نظرات اصلاحی دیگران را در مورد خود می پذیرد.

۱۵-اشتباهات دیگران را با رعایت احترام به آن ها تذکر می دهد.

۱۶-در برابر خدمت دیگران قدر شناس است و از آن ها تشکر می کند.

زیستی:

۱-از حواس خود به خوبی محافظت و استفاده می کند.

۲- در نشستن و راه رفتن و استفاده از قوای بدنی به درستی عمل می کند.

۳- بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت می کند.

۴- در حفظ محیط زیست کوشا است.

۵- با تمرین ها و بازی های مناسب ، قابلیت های جسمانی خویش را افزایش می دهد.

۶- نکات ایمنی را می داند و رعایت می کند.

۷- اهمیت مصونیت در برابر امراض را درک  می کند.

۸-در حفظ سلامتی خود و دیگران تلاش می کند.

سیاسی:

۱-نظام جمهوری اسلامی  ایران را می شناسد،به پرچم کشور احترام می گذاردو سرود ملی را از حفظ  می خواند.

۲-با زندگی بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران آشنا است و از او به بزرگی یاد می کند.

۳- اهمیت استقلال و آزادی را در پیشرفت جامعه درک می کند.

۴- اقوام مختلف ایرانی را می شناسد و با آنان احساس همبستگی می کند.

۵- افراد عدالت خواه و حق طلب را دوست دارد.

۶-با مفهوم وحدت و امنیت ملی آشنا است.

اقتصادی:

۱-کار کردن را دوست دارد و به افرادی که کارهای مفید دارند احترام می گذارد.

۲- وسایل خود را تمیز و سالم نگه می دارد.

۳- تن پروری، بیکاری و راحت طلبی را از عوامل شکست فرد و جامعه می داند.

۴- در حفظ اموال عمومی به عنوان ثروت ملی می کوشد ودر استفاده از آن ها درست عمل می کند.

۵- مالکیت خود و دیگران را تمیز می دهد و به مالکیت دیگران احترام می گذارد.

۶-مشاغل و حرف موجود در محیط زندگی خود را می شناسد.

۷-به استفاده از تولیدات داخلی علاقه مند است.

اساسنامه دوره پیش دبستانی:

ماده ۱ . تعریف دوره پیش دبستانی:

دوره پیش دبستانی به دوره دو ساله ای اطلاق می شود که کودکان گروه سنی ۴تا ۶ سال را تحت پوشش برنامه های تربیتی قرار می دهد.

ماده ۲ . اهداف کلی پیش دبستانی

۱-پرورش قابلیت های جسمانی و ذهنی ،هماهنگ سازی و رشد مهارت های حرکتی کودکان.

۲-کمک به رشد عاطفی کودکان،افزایش حس اعتماد به نفس،درک شرایط محیطی و تقویت درک زیبایی ها .

۳-فراهم ساختن زمینه علاقه و احساس شادی از مشارکت در فعالیت های گروهی .

۴-تقویت علاقه به ارزش های دینی ،اخلاقی و هویت ملی.

۵-ایجاد رفتارهای مطلوب فردی و اجتماعی در کودکان متناسب با سن آنان.

ماده ۳ . اصول حاکم برآموزش و پرورش دوره پیش دبستانی :

در برنامه ها و فعالیت های دوره پیش دبستانی اصول زیر مورد توجه قرار می گیرد:

۱-رعایت تفاوت های فردی و توجه به شرایط فرهنگی و بومی کودکان .

۲-توجه به ویژگی های مراحل رشد و پرورش حواس گوناگون کودکان

۳- اولویت دادن به بازی و فعالیت های نشاط آور و پرهیز از روش های آموزشی انتزاعی و حافظه مدار

۴-هماهنگی و همسویی با اهداف دوره ابتدایی.

«به امید بهترین ها برای فرزندانمان»