برترین ها

افتخار آفرینان  جابربن حیان  در سال تحصیلی ۹۶-۹۵

پایه دوم : پرنیا پرنهاد  –  دلناز کفایتی – نازنین زهرا خوشکو

پایه سوم : خیزران رستمی  –  پارمیس خزایی –  فاطمه عبدالله پور  – یلدا پور نیک قلب  – فاطمه بیلدار

پایه چهارم :  مریم تحریری  –  فاطمه خوشرفتار  –  سنا ایرانی

پایه پنجم : آیلین دیده بان نژاد  –  کیمیا چمن –  آلاله خوشرفتار  –  ساجده فرهپور

پایه ششم :  فاطمه فلاح پور –  تارا علیپور

سال تحصیلی ۹۶-۹۵

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانش آموز  گرامی  کیمیا چمن

 کسب مقام  اول استانی در رشته نقاشی  با  موضوع محیط زیست و راهیابی  اثر شما به مرحله کشوری  را به شما  و خانواده محترم تبریک عرض نموده  ، برایتان  آرزوی موفقیت روز افزون  داریم.

سال تحصیلی ۹۶-۹۵

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانش آموز عزیز  تارا علیپور 

کسب مقام  برتر در مسابقات  فرهنگی  و هنری  رشته نقاشی را به شما  تبریک عرض نموده موفقیت و بهروزی  در تمام مراحل  زندگی را برایتان آرزومندیم.

سال تحصیلی ۹۶-۹۵

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

افتخار آفرینان دبستان دخترانه یزدانمهر در مسابقات ریاضی بین المللی کانگورو

 

پایه اول  : آوا  جوینده  – آناهیتا ذوقی – آدرینا ایمانی – پرند گلرخ

پایه دوم :  پرنیا پرنهاد –  فاطمه مقتدر

پایه سوم : خیزران رستمی – پارمیس خزایی

پایه پنجم : آیلین دیده بان نژاد

سال تحصیلی ۹۶-۹۵