ثبت نام

اولیا محترم، شما می توانید فرزندتان را از طریق لینک زیر پیش ثبت نام نمایید.

فرم پیش ثبت نام

پیش ثبت نام به منظور رزرو در لیست می باشد و پس از شرکت در آزمون و تایید، فرزند شما

در دبستان ثبت نام می گردد.

با تشکر