دعوت به همکاری

داوطلب محترم، شما می توانید با تکمیل فرم زیر جهت همکاری در دبستان یزدانمهر ثبت نام نمایید.

 فرم جذب همکار

بعد از تکمیل فرم توسط شما، اطلاعاتتان به صورت محرمانه به دست کارشناسان یزدانمهر می رسد و

پس از بررسی و با توجه به شرایط از شما دعوت به عمل می آید.

با تشکر