واحد کار خوانداری.پایه سوم

photo_2017-05-21_00-03-09 photo_2017-05-21_00-03-12 photo_2017-05-21_00-03-16

دخترهای گل پایه اول حرف ( پ )یاد گرفتن.

photo_2017-05-21_00-02-41 photo_2017-05-21_00-02-44 photo_2017-05-21_00-02-47

آموزش حرف ( و )‌ به گل های پایه اول

photo_2017-05-21_00-00-28photo_2017-05-21_00-00-31photo_2017-05-21_00-00-38

آموزش حرف ( ل ) دخترهای گل پایه اول

photo_2017-05-20_23-58-31 photo_2017-05-20_23-58-34 photo_2017-05-20_23-58-36 photo_2017-05-20_23-58-39 photo_2017-05-20_23-58-42 photo_2017-05-20_23-58-47

بازدید دانش آموزان عزیز از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و اجرای برنامه های قصه گویی، نمایش فیلم و بازدید از نمایشگاه علمی

photo_2017-05-20_23-52-44 photo_2017-05-20_23-52-57 photo_2017-05-20_23-53-00 photo_2017-05-20_23-53-08 photo_2017-05-20_23-53-24 photo_2017-05-20_23-53-28 photo_2017-05-20_23-53-31 photo_2017-05-20_23-53-37 photo_2017-05-20_23-53-40 photo_2017-05-20_23-53-45 photo_2017-05-20_23-53-50 photo_2017-05-20_23-55-57

متولدین اسفند ماه

 

6dcz_t8qy60qhcx8wq9bknd36

 

پیش دبستان :  هانا پچوه – ساینا رضوانی – سنا شنوا 

پایه اول : آناهیتا ذوقی  –  آیلین عفت خواه  – یاس محمد نژاد

پایه دوم : دلناز کفایتی 

پایه سوم : رومینا امینی  – پرنا حاجیان – سوگل خیرخواه  – محدثه علیزاده

پایه چهارم : محدثه مرادی  – ترلان یوسفی 

پایه پنجم :حدیث تمیزکار

گلباران مزار شهیدان و نثار فاتحه بر روح بزرگوارشان توسط تعدادی از دانش آموزان گرامی پایه های چهارم ،پنجم و ششم

photo_2017-05-20_23-39-37 photo_2017-05-20_23-39-40 photo_2017-05-20_23-39-42 photo_2017-05-20_23-39-45 photo_2017-05-20_23-39-48 photo_2017-05-20_23-39-51 photo_2017-05-20_23-39-53 photo_2017-05-20_23-39-56